Saturday, November 14, 2009

The Fallپاییز امسال پر است از رنگ؛ سرخ و زرد. سرخ تر از هر سال؛ زرد تر از همیشه. پاییز امسال رنگارنگ ترین پاییز دنیاست. تنها پاییزیست که بیل می زنم و به رویا می روم. تنها پاییزیست که عطرش هوای هر اتاقی را پر کرده است. پاییزی که از هر پنجره ای می توان دنیایی دید رنگارنگ. با هر درختی می توان به آسمان رسید و با هر برگی در رویایی زرد پیچید. پاییز امسال پر است از رویاهای سرخ و جیغ های بنفش


پاییز امسال اما بارانی نیست. آفتابی هم نیست. آسمانش ابری ناآشناست که به زمین می رسد و نمی بارد. سرمایش نوید برفی نمی دهد. سوز کویریست که از تک تک سوراخها نفوذ می کند و گرم می گریزد و به ابر تیره می پیوندد


پاییز امسال پاییز ترین پاییز دنیاست

3 comments:

امیر said...

چرا شر و ور پیچیده می‌گی؟!

چرا همه‌تون این طوری شدین. مثل آدم بگو بفهمیم چی می‌گی!!

علیرضا said...

پیچ بعدی رو که رد کنی می رسی

Sara said...

are, paeez esh haminghadr pichide bood daghighan. vali hameye ranga daran miran dge.. :(
zemestoone fekonam sadetar az ina bashe.