Monday, October 23, 2006

My Missed Oportunity


من كلاس اول نرفتم

مدرسه رو از كلاس دوم شروع كردم

مثل همه ي كارهاي ديگم

هميشه دير فهميدم كه كلاس اول چي ميتونستن گفته باشن

هميشه سر كلاس آخر فهميدم كه چقدر كلاس اول مهمه

ولي اين دفعه به كلاس آخر نرسيدم

همون كلاس دومي موندم

اصلاً روي كاغذ اخراجم كردند

اين كارو يه خانم مدير مهربون كرد

چون فكر مي كرد سر اين كلاس فقط دارم وقتمو تلف مي كنم

ولي دلم درسشو خوب بلده

اگه بذارن امتحان بده حتماً قبول مي شه

اگه بذارن ميشه:

فارغ التحصيل رشته ي دلباختگي از دانشگاه شريف

Saturday, October 14, 2006

محصورم در 3 بُعد


درد دارم

درد زخمهای یه کودک فلستینی

درد یه جانباز کچل شیمیایی

درد پاهای یه پیرمرد خسته که مجبوره خاطراتشو با التماس به دانشجو بفروشه

درد استخونهای یه بُکسور کتک خورده

درد دل یه عاشق فراری

و حتی درد نقش بیماری یه بازیگرسینمایی


امیدم به بُعد دهم دنیاست

و خدایی که در این نزدیکیست